Νέο βιβλίο.

2018-01-24 09:57

Τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη.

Ανέβηκαν ο πρόλογος και η εισαγωγή  του βιβλίου.