Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Δ'

2014-10-16 22:53

"- Μάννα!

Ανεγνώρισε την φωνήν της Αμέρσας. Ήτο η δευτερότοκος κόρη της.

- Τι έπαθες, αρή;...Τι σου ήρθε, τέτοια ώρα;

Και ήνοιξε την θύραν.

- Μάννα, επανέλαβε μετ' ασθμαινούσης φωνής η Αμέρσα. Τι κάνει το κορίτσι;...μην πέθανε;

- Όχι...κοιμάται. Τώρα ησύχασε, είπεν η γραία. Πώς σου ήρθε;

- Είδα στον ύπνο μου πως πέθανε, είπε με πάλλουσαν ακόμη φωνήν η υψηλή γεροντοκόρη.

- Αμμ' σαν είχε πεθάνει, τάχα τι; είπε κυνικώς η γραία...Κ' εσηκώθης...κ' ήρθες να ιδής;"


Για να ακούσετε το Κεφάλαιο Δ' πατήστε εδώ.


Για να αγοράσετε το τυπωμένο βιβλίο σε σούπερ τιμή μπείτε εδώ και πατήστε στην "Αναζήτηση" τον τίτλο του βιβλίου.