Η κόρη η μονάχη και Μαρμαρωμένος βασιλιάς

 
Παραδοσιακά παραμύθια του ελληνισμού.
 

Αφήγηση: Ελένη Μπενέκα

 

Για να ακούσετε ή να κατεβάσετε τα παραμύθια πατήστε τους παρακάτω σύνδεσμους.

Η κόρη η μονάχη.

Μαρμαρωμένος βασιλιάς.