Αριστοτέλους "Ηθικά Νικομάχεια"

 

Α) Αρχαίο Κείμενο

Το κείμενο προέρχεται από την ΒΙΚΙΘΗΚΗ, υπό την άδεια Creative Commons.

 

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 1, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 2, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 3, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 4, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 5, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 6

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 7, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 8, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 9, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 10, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 11, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 12,

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 13

 

Β) Νεοελληνική Απόδοση

Απόδοση Κυριάκος Ζάμπας Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων. Εκδόσεις schooltime υπό την άδεια public domain.

 

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 1, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 2, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 3, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 4, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 5, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 6

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 7, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 8, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 9, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 10, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 11, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 12,

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 13 

 

 Ανάγνωση                     

Γιώργος Μαυροειδής - Νάντια Παξινού