Αριστοτέλους "Ηθικά Νικομάχεια"

 

Α) Αρχαίο Κείμενο

Το κείμενο προέρχεται από την ΒΙΚΙΘΗΚΗ, υπό την άδεια Creative Commons.

 

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 1, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 2, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 3

 

Β) Νεοελληνική Απόδοση

Απόδοση Κυριάκος Ζάμπας Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων. Εκδόσεις schooltime υπό την άδεια public domain.

 

Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 1, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 2, Βιβλίο 1ο - Κεφάλαιο 3

 

 Ανάγνωση                     

Γιώργος Μαυροειδής - Νάντια Παξινού