Αρχείο άρθρων

Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Ζ'

2014-10-18 19:03
"...Άκρα σιγή και ησυχία επεκράτησεν εντός του σκοτεινού θαλάμου, μετά τον τελευταίον βήχα και τον κλαυθμυρισμόν του θυγατρίου, τα οποία τόσον αποτόμως διεκόπησαν. Η Φραγκογιαννού είχε κύψει τοπρόσωπόν της, και είχε στηρίξει με τας δύο χείρας το μέτωπον, και είχε παύσει να σκέπτεται. Της εφαίνετο...

Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο ΣΤ'

2014-10-18 18:48
"...Η Φραγκογιαννού ποτέ δεν θα εκάλει τον ιατρόν. Δεν ήθελε να γνωσθή ότι ο υιός της είχε μαχαιρώσει την αδελφήν του. Εις όλας τας καλοθελητρίας μεταξύ των γειτονισσών, όσαι την ηρώτων, πότε μετά προσποιητής αγανακτήσεως, πότε μετά γέλωτος βεβιασμένου, διέψευσεν ότι ο Μούρος είχε τραυματίσει την...

Η Φόνισσα - ΑΛέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Ε'

2014-10-18 18:29
"...Αφού η λύπη είναι χαρά, και ο θάνατος είναι ζωή και ανάστασις, τότε και η συμφορά ευτυχία είναι και η νόσος υγίεια. Άρα όλαι αι μάστιγες εκείνες, αι κατά το φαινόμενον τόσον άσχημοι, όσαι θερίζουν τα άωρα βρέφη, η ευλογιά κ' η οστρακιά κ' η διφθερίτις, και άλλαι νόσοι, δεν είναι μάλλον...

Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Δ'

2014-10-16 22:53
"- Μάννα!Ανεγνώρισε την φωνήν της Αμέρσας. Ήτο η δευτερότοκος κόρη της.- Τι έπαθες, αρή;...Τι σου ήρθε, τέτοια ώρα;Και ήνοιξε την θύραν.- Μάννα, επανέλαβε μετ' ασθμαινούσης φωνής η Αμέρσα. Τι κάνει το κορίτσι;...μην πέθανε;- Όχι...κοιμάται. Τώρα ησύχασε, είπεν η γραία. Πώς σου ήρθε;- Είδα στον ύπνο...

Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Γ'

2014-10-15 23:13
"...Και πάσα οικογένεια εις την γειτονιάν, και εις την συνοικίαν και εις την πόλιν είχαν από δύο έως τρία κοράσια. Μερικαί είχον τέσσαρα, άλλαι πέντε. Μία μητέρα είχεν εξ θυγατέρας χωρίς κανέναν υιόν, άλλη μία είχεν επτά κ' έναν υιόν, ο οποίος εφαίνετο προωρισμένος να φανή άχρηστος.Λοιπόν όλοι...

Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Β'

2014-10-12 10:00
"...Το θυγάτριον, το οποίον μόλις είχεν ησυχάσει προ μικρού, άρχισε να βήχη εκ νέου οδυνηρώς. Είχεν έλθει ασθενικόν εις τον κόσμον, και προσέτι, φαίνεται ότι είχε κρυώσει την τρίτην ημέραν, εις τα «κολυμπίδια», όταν το είχαν λούσει εντός της σκάφης, και κακός βήχας το είχε κολλήσει. Η Φραγκογιαννού...

Η Φόνισσα - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Κεφάλαιο Α'

2014-10-10 12:35
Η Φόνισσα είναι νουβέλα του συγγραφέα Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για το δεύτερο συγγραφικό έργο του και θεωρείται ένα από τα κορυφαία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα και αποτελείται συνολικά από 17 κεφάλαια. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό...

Στα Μυστικά του Βάλτου - Πηνελόπη Δέλτα - Κεφάλαιο ΛΓ'

2014-10-09 12:08
"- Αποστόλη, του φώναξε ψιθυριστά, μην ακουστεί παραπέρα η φωνή του στο σιωπηλό κάμπο. Αποστόλη, έμπα, φεύγομε!...Με αργά βήματα πλησίασε ο Αποστόλης.- Δε θα 'θρω... αποκρίθηκε. Πηγαίνετε σεις... Καλό κατευόδιο!- Δε θα 'ρθεις; Τι ανοησίες! Το καΐκι περιμένει. Έλα γρήγορα!- Δε θα 'ρθω, επανέλαβε ο...

Στα Μυστικά του Βάλτου - Πηνελόπη Δέλτα - Κεφάλαιο ΛΒ'

2014-10-09 11:25
"...Τον κατέβασαν στις Κάτω Καλύβες, τον πεθαμένο Περικλή, και τον έβγαλαν στην ακρολιμνιά, όπου ήλθε ένας παπάς από ένα παρεκκλήσι και του έψαλε τη νεκρική ευχή.Τον έθαψαν τα παλικάρια, μαζί και ο Βασίλης, αμίλητος, σκυφτός, γερασμένος δέκα χρόνια. Πλάγι του ξάπλωσαν και τον πιστό του Μάγκα,...

Στα Μυστικά του Βάλτου - Πηνελόπη Δέλτα - Κεφάλαιο ΛΑ'

2014-10-09 11:17
"Ο φόνος του Άγρα έπληξε όλο τον Ελληνισμό. Ο θάνατος του ήταν συμφορά μεγάλη για τον Αγώνα, η έλλειψητου αγιάτρευτη. Η ασύγκριτη παλικαριά του, όσο και οι στρατιωτικές του γνώσεις, η αγνότης του, η παιδική του χάρη όσο και η τολμηρότης του, τον είχαν κάνει θρυλικό. Τον ήξεραν ατρόμητο. Τον...
Προϊόντα: 51 - 60 από 90
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>